Female worker driving forklift

Laatste nieuws

 • Brikke Oave en Werkgeversservicepunt Parkstad aan de slag.

  Toen Jeffrey Lutgens uitbater werd van de nieuwe Brikke Oave was het zijn belangrijkste doel om van de Brikke Oave de huiskamer van Brunssum te maken. Daarnaast moest de Brikke Oave voor de Parkstad een plek zijn waar je komt voor aansprekende evenementen. Om dit te bewerkstelligen diende Jeffrey een goede personeelsbezetting te hebben voor de opening op 1 oktober. Hierin vond  hij het zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden

 • Werkbezoek Huub Wiermans aan Polo (Post & Logistiek) en Ricoh

  De gemeente Kerkrade is één van de acht gemeentes die deelneemt aan het samenwerkingsverband Werkgeversservicepunt Parkstad Limburg (WSP). Het WSP is een samenwerkingsverband tussen de acht Parkstad gemeentes, UWV en WOZL (Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg). In dat kader bracht wethouder Huub Wiermans (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) onlangs een bezoek aan Polo (Post & Logistiek). De wethouder werd ontvangen door Lucien Ruijters, manager Polo en Veronique Vrugt, teamleider Ricoh. Verder waren accountmanagers Leon Horbach en Roy Knops van het WSP aanwezig. Wethouder Wiermans:

Één aanspreekpunt voor alle werkgevers in Parkstad!

Foto WSP Heerlen september 2014  Logo WSP Parkstad 2015

Wie zijn we?

Het Werkgevers Servicepunt (WSP) is een gewestelijk samenwerkingsverband tussen de 8 Parkstadgemeenten, WOZL (voormalig LICOM) en UWV.

Voor wie zijn we er?

Het WSP is er voor bedrijven en instellingen in Parkstad Limburg, die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel hebben staan. Steeds meer ondernemers delen onze overtuiging dat het maatschappelijk en economisch noodzakelijk is dat iedereen een plek heeft op de arbeidsmarkt. Ook in cao-afspraken wordt dit meer en meer gemeengoed. Graag werken wij met u samen om invulling te geven aan uw duurzaam personeelsbeleid.

Wat bieden we?

 • Eén aanspreekpunt m.b.t. werkgelegenheids- en arbeidsmarktvraagstukken (instroom, doorstroom en uitstroom).
 • Professionele bemiddeling van geschikte kandidaten voor vacatures, werkervaringsplaatsen en leerwerkplekken.
 • Informatie en advies over duurzame werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Informatie en advies over mogelijke subsidies en regelingen.
 • Informatie en advies over de lokale, gewestelijke en regionale arbeidsmarkt.
 • Informatie en advies over opleidings- en (bij)scholingsarrangementen ter verbetering van de aansluiting van werkgelegenheid en scholing, voor nu en in de toekomst
 • Regie- en doorverwijsfunctie in geval van arbeid juridische vragen (bijv. over contractvormen, proeftijd, ontslag en opzegtermijnen) en in geval van crisissituaties (bijvoorbeeld bij dreigend (massa-) ontslag, faillissement of reorganisatie).

Mocht u advies of informatie willen over arbeidszaken, die bovenstaand niet specifiek worden benoemd, nodigen wij u van harte uit om deze vraag aan ons te stellen.

Wat doen we?

De accountmanagers van het WSP informeren, adviseren en ondersteunen werkgevers bij personeels- en arbeidsmarktvraagstukken en brengen de vraag van werkgevers en het aanbod van werkzoekenden bij elkaar. Eén van de voordelen voor werkgevers in de Parkstadregio is, dat ze hiervoor terecht kunnen op één centraal punt.

Uitgangspunt is een snelle, servicegerichte en kosteloze dienstverlening.

Daarnaast streven we naar een grotere arbeidsparticipatie en een betere aansluiting van het opleidingsniveau van de beroepsbevolking bij de vraagkant van de arbeidsmarkt. Op deze manier levert het WSP een positieve bijdrage aan de versterking van de economische positie en vitaliteit van Parkstad Limburg en arbeidsmarktregio Zuid-Limburg.
Tevens willen we de bereidheid van werkgevers vergroten om werkzoekenden die behoren tot de doelgroepen van de gemeenten, WOZL en UWV op te nemen in hun organisatie, o.a. als onderdeel van het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).